โลภ หวงอำนาจ ชีวิตทำงานพัง

มนุษย์ทุกคนมีความฝันในการทำงานเหมือนกันเมื่อเรียนจบก็อยากได้ทำงานที่ตัวเองรัก หรือตรงกับสายการเรียนที่ตัวเรานั้นเรียนมาและอยากทำงานในบริษัทที่ดีมีชื่อเสียง เมื่อได้ทำในสิ่งที่คาดหวังไว้นั้นก็อยากที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานให้มากที่สุดคือการมีผลงานที่ดีและเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นเพื่อมีชีวิตที่ดีสมบูรณ์แบบอยากที่คาดหวังไว้ แต่ปัจจุบันคนที่ประสบความสำเร็จนั้นก็มีอยู่มากมาย และคนที่ไม่ประสบความสำเร็จก็มีอยู่มากมายเช่นกัน มนุษย์เราทุกคนนั้นเมื่อเมื่อประสบความสำเร็จไปในขั้นหนึ่งแล้วนั้นก็ยังคิดว่ามันยังไม่ถึงจุดสูงสุดก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อหาโอกาสที่ดีขึ้นช่องทางที่จะทำให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นจนมองข้ามศีลธรรมหรือความถูกต้องไป เมื่อมี่อำนาจแล้วก็จะเกิดความโลภในชื่อเสียง เงินทอง และผลประโยชน์ต่างๆจนไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา

เมื่อคุณได้ทำงานหรือได้เลื่อนตำแหน่ง สิ่งที่ตามมาก็คือค่าตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นเงินเดือน โบนัส รถประจำตำแหน่ง หรือโต๊ะทำงานประจำตำแหน่ง โอกาสในการซื้อหุ้นราคาถูกก็มากขึ้น การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศก็มากขึ้น เป็นต้น ทบทวนข้อเสนออย่างรอบคอบ และคำนึงถึงความเป็นจริง อย่าโลภจนเกินควร เพราะไม่มีใครที่มีรายได้เพิ่มสองเท่าภายในช่วงเวลาข้ามคืน เมื่อมนุษย์เราทำงานประสบความสำเร็จมาถึงจุดๆหนึ่งนั้นจะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่าข้อเสนอมากมายที่อยู่ตรงหน้านั้นแทบจะปรับเปลี่ยนไม่ได้แล้ว มีแต่มนุษย์ที่ บ้าอำนาจ โลภจนลืมนึกถึงความเป็นจริงหวังแต่ผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้นที่คิดว่าจะต้องได้อย่างที่ต้องการ ถ้าเรามองในความเป็นจริงนั้นคนเราไม่สามารถจะได้ทกอย่างเท่าที่ต้องการได้ควรที่จะพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วเลือกข้อที่คุณปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยอย่างเหมาะสม ยื่นข้อเสนอของคุณอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวและเตรียมพร้อมในการทำงาน แต่การยื่นข้อเสนอที่สูงเกินไปก็อาจจะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับผู้บริหารได้และโอกาสที่จะเป็นเหมือนเดิมก็ยากขึ้นอีกด้วย ทางที่ดีเราควรที่จะคิดให้รอบก่อนที่จะตัดสินใจต่อการยื่นข้อเสนอต่างๆให้ดีเสียก่อนเพราะมันเป็นตัววัดได้ว่าคุณมีศักยภาพในการทำงานที่มอบหมายนั้นได้ดีมากแค่ไหนจะสร้างความเชื่อมั่น และซื่อสัตย์ต่อการทำงานให้องค์กรมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าโอกาสหรือช่องทางในความสำเร็จของเราจะมากน้อยเพรียงไร การต่อรองข้อเสนอต่างๆควรจะคิดให้รอบคอบ เพราะถ้าคุณมีผลงานที่ดีจริง พวกเขาก็จะจ่ายคุณมากขึ้น ถ้าคุณทำงานพลาดหรือโลภ บ้าอำนาจจนมองความเป็นจริง พวกเขาอาจจ่ายคุณน้อยลงหรือไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินคุณอาจจะเจรจาได้ แต่ในความเป็นจริงเรื่องฐานเงินเดือนนั้นเป็นเรื่องที่เจรจายากที่สุด

ไม่ว่าคุณจะมีตำแหน่งในหน้าที่การงานสูง หรือ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การมากแค่ไหนก็ตามหากคุณหวังแต่ผลประโยชน์ขอตนเองที่จะได้รับจนมองข้ามหลักความเป็นจริงนั้น ชีวิตการทำงานของคุณก็จะไม่มีค่าอะไรเลย และการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็อาจทำให้ชีวิตในการทำงานของคุณนั้นจบลงอีกด้วยเพราะทุกองค์กรอยากได้บุคคลที่ฉลาด และอยู่กับความเป็นจริง ไม่โลภ บ้าอำนาจ อย่าลืมไปว่าคนเรานั้นไม่สามารถได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการได้ ต้องอยู่กับความถูกต้องและความเป็นจริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *